Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:04 | 04/12/2023
Thấp/Cao
17.8/ 17.1°
Tầm nhìn
2.22 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.2/ 17.3°
Tầm nhìn
1.27 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 17.3°
Tầm nhìn
1.71 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.3/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.8/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.6/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.6/ 18.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.4/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:20
Thấp/Cao

17.6°/22.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

2.09