Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:16 | 27/01/2023
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Thấp/Cao

4°/19°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0