Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:18 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
22.4/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
24.5/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 22.7°
Sáng/Tối
25.8/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.7/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25°
Sáng/Tối
23.8/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 25.4°
Sáng/Tối
26.4/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.8/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.4/ 28.9°
Sáng/Tối
25.4/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.2/ 23.6°
Sáng/Tối
25.2/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.2°
Sáng/Tối
24/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 24.7°
Sáng/Tối
25.1/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 24.2°
Sáng/Tối
25.5/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.1°
Sáng/Tối
24.5/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.9/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.6°
Sáng/Tối
22.6/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.5/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Thấp/Cao

21.3°/37.9°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

1.25