Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:17 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 10°
Sáng/Tối
6/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 13°
Sáng/Tối
9/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Thấp/Cao

9°/27°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0.23