Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:44 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
19/
Sáng/Tối
7/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
7/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
9/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
9/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Bầu trời quang đãng
Huyện Mường Lát
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:20
Thấp/Cao

7°/22°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0