Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:03 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Mường Lát
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 20°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0