Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:51 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15/ 9.4°
Sáng/Tối
10.6/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 15.2°
Sáng/Tối
8.4/ 21.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.5/ 21°
Sáng/Tối
14.3/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.8/ 22.1°
Sáng/Tối
18.2/ 26.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.5/ 21.7°
Sáng/Tối
19.7/ 22.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
23.8/ 18.7°
Sáng/Tối
19.2/ 20.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 16.2°
Sáng/Tối
16.3/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 19.6°
Sáng/Tối
17.9/ 20.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 20.7°
Sáng/Tối
19.2/ 20.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 18.5°
Sáng/Tối
20.5/ 18.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Thấp/Cao

8.8°/35.2°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

7.4 °C

Chỉ số UV

5.78