Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:08 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Huyện Mường Lát
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Thấp/Cao

21°/35°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

7.92