Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:35 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
22.4/ 22.9°
Sáng/Tối
21.7/ 22.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 23.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.4/ 22.1°
Sáng/Tối
21.1/ 24.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 24.4°
Sáng/Tối
22.6/ 25.6°
Áp suất

996 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 26.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 22.3°
Sáng/Tối
23.4/ 22.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 22.1°
Sáng/Tối
22.4/ 22.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.2/ 21.8°
Sáng/Tối
22.8/ 22.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23°
Sáng/Tối
21.3/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 23°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:42
Thấp/Cao

22°/26.2°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

9.9 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

1.11