Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:45 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Huyện Mường Lát
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:31
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

2.73