Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:50 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

986 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa vừa
Huyện Mường Lát
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 19°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:55
Thấp/Cao

18°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.05 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0