Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:50 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

1 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.26