Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:05 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 21.9°
Sáng/Tối
22.4/ 24.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 22.7°
Sáng/Tối
20.5/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.9°
Sáng/Tối
21/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22.4/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.9°
Sáng/Tối
22.9/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24.8°
Sáng/Tối
22.9/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 22.6°
Sáng/Tối
25/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.3/ 22.8°
Sáng/Tối
21.9/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.8°
Sáng/Tối
21.7/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25°
Sáng/Tối
23.5/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Thấp/Cao

20.7°/30.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.04 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.08