Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:33 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 18°
Sáng/Tối
22/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:12
Thấp/Cao

20°/39°

Độ ẩm

29%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0