Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:35 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:31
Ít mây
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Bầu trời quang đãng
Huyện Mường Lát
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:33
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.5 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0