Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:03 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
36/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.5/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.8/ 28°
Sáng/Tối
25.8/ 39.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 38.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.7/ 28.3°
Sáng/Tối
25.5/ 40.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa cường độ nặng 27.1°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Thấp/Cao

25.3°/35.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0