Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:56 | 24/02/2024
Thấp/Cao
19.8/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.2/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.6/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.7/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.6/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.6/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.6/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Thấp/Cao

18.6°/23.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

18.6 °C

Chỉ số UV

0.04