Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:32 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Huyện Lang Chánh
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Thấp/Cao

25°/41°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.94