Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:36 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 28.8°
Sáng/Tối
26.7/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.4°
Sáng/Tối
27.2/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 25.8°
Sáng/Tối
28.7/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.4°
Sáng/Tối
26.9/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 30.2°
Sáng/Tối
27/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 30.6°
Sáng/Tối
29/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.8/ 31.2°
Sáng/Tối
30.2/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 30.5°
Sáng/Tối
30.8/ 33.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 29.3°
Sáng/Tối
29.1/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.3°
Sáng/Tối
28.6/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.2/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.5/ 29.9°
Sáng/Tối
28.4/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 29.7°
Sáng/Tối
29.7/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 29.6°
Sáng/Tối
29/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 30.5°
Sáng/Tối
29.7/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.2/ 28.1°
Sáng/Tối
29.3/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 27.4°
Sáng/Tối
28.4/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 31.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

25°/39°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

2.94