Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:45 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mưa nhẹ
Huyện Lang Chánh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.24