Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:37 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
38.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24.1/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.8/ 27.4°
Sáng/Tối
24.9/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 34.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.6/ 29.5°
Sáng/Tối
26.5/ 40.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.9/ 28.4°
Sáng/Tối
26.1/ 39.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.7/ 29.4°
Sáng/Tối
27/ 40.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 39.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 42.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

25.7°/39.2°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

1.22