Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:02 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Lang Chánh
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0