Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:10 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
41/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Thấp/Cao

23°/42°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0