Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:11 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
42/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa
Huyện Lang Chánh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Thấp/Cao

25°/40°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.01