Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:17 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa cường độ nặng
Huyện Lang Chánh
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa rất nặng 23°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

5.96 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0