Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:38 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:54
Mưa nhẹ
Huyện Lang Chánh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 22°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0