Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:38 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
22.8/ 18.2°
Sáng/Tối
16.7/ 21.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 21.5°
Sáng/Tối
19.4/ 23.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 14.8°
Sáng/Tối
18.9/ 15.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.6/ 16.3°
Sáng/Tối
13.9/ 16.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 19.6°
Sáng/Tối
15.2/ 20.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 23.4°
Sáng/Tối
19.3/ 25.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.2/ 25.3°
Sáng/Tối
22.2/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.6/ 23.1°
Sáng/Tối
22.1/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 18.1°
Sáng/Tối
21.6/ 18.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 16.4°
Sáng/Tối
16.3/ 16.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.7/ 16.8°
Sáng/Tối
16.9/ 16.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.4/ 18.1°
Sáng/Tối
15/ 20.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17.6°
Sáng/Tối
17.2/ 18.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 16.9°
Sáng/Tối
17.9/ 16.1°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 17.4°
Sáng/Tối
16.7/ 18.1°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Thấp/Cao

16.1°/27°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0