Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Mưa nhẹ

13:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.63 km/giờ

16:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.69 km/giờ

19:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.85 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Nhiều mây

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.38 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.37 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.26 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.19 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.95 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.84 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.79 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.15 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.42 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.44 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.3 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.74 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.52 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.64 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.54 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.84 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.2 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.25 km/giờ

16:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.78 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.6 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.48 km/giờ
Huyện Lang Chánh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.09