Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:39 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.1/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.2°
Sáng/Tối
29/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Thấp/Cao

27.7°/32.4°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

5.17