Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:11 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.7°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.5°
Sáng/Tối
26.3/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Thấp/Cao

27.1°/33°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

5.17