Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:02 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

25.8°/28.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.62 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0