Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:14 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
28.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.47 km/giờ

04:00

26.1°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.32 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.17 km/giờ

10:00

28.8°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
6.16 km/giờ

13:00

28.7°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
6.59 km/giờ

16:00

28.1°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
5.82 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
83%
5.22 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.98 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mây cụm

01:00

26.5°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
4.9 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
87%
5.14 km/giờ

07:00

26.2°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.93 km/giờ

10:00

28.3°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
6.95 km/giờ

13:00

28.5°C / 32.7°C
Mây cụm Mây cụm
73%
6.84 km/giờ

16:00

28°C / 31.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
77%
6.38 km/giờ

19:00

26.1°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
85%
5.25 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
5.52 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.5°
Sáng/Tối
27/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
4.78 km/giờ

04:00

26°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
5.54 km/giờ

07:00

26.5°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
6.24 km/giờ

10:00

28.5°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
7.69 km/giờ

13:00

28.9°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
7.29 km/giờ

16:00

28.9°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
6.88 km/giờ

19:00

26.5°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
84%
5.74 km/giờ

22:00

26.3°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
86%
6.65 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

25.2°/28.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0