Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:32 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 33.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.4/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
27.7/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 28°
Sáng/Tối
26.6/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Thấp/Cao

28.6°/35.9°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.87 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0