Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:29 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
28.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.4°
Sáng/Tối
23.6/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.2°
Sáng/Tối
21.4/ 28.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 23.9°
Sáng/Tối
20.3/ 27.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24.5°
Sáng/Tối
20.5/ 27.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:42
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

25°/28.4°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.67 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0