Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:22 | 03/12/2023
Thấp/Cao
27/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.3/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:34
Thấp/Cao

25.3°/29.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.97 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0