Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:59 | 19/07/2024
Thấp/Cao
25.2/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Thấp/Cao

25.3°/28.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0