Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:56 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

24.8°/31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.8 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

5.69