Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:08 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 25.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.9°
Sáng/Tối
25.6/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Thấp/Cao

24.4°/28.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0