Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:53 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
24/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:34
Thấp/Cao

25°/30.4°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.38 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

8.29