Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:11 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Thấp/Cao

24.5°/29.3°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.34 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

1.74