Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:32 | 24/07/2024
Thấp/Cao
26.7/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.5/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.5/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.2/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.9/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Thấp/Cao

26.5°/33.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0