Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:13 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 25°
Sáng/Tối
26.5/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.7°
Sáng/Tối
27.1/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Thấp/Cao

25.7°/29.2°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.18 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0