Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:28 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 28.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 27.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.3/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 30.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

24.3°/30.1°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.92 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

9.97