Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:01 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ

16:00

29.2°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
6.07 km/giờ

19:00

27.8°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
81%
5.43 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.34 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.81 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.61 km/giờ

07:00

25.5°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
4.01 km/giờ

10:00

29.1°C / 33.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
74%
4.48 km/giờ

13:00

30.1°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
4.42 km/giờ

16:00

28.6°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.09 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.64 km/giờ

22:00

25.1°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
88%
3.37 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
91%
3.33 km/giờ

04:00

25°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.78 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.88 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
4.5 km/giờ

13:00

30.5°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
5.22 km/giờ

16:00

28.3°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.06 km/giờ

19:00

26.1°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.15 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
92%
3.27 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mây cụm

01:00

25.3°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
92%
3.27 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
3.54 km/giờ

07:00

25°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
3.63 km/giờ

10:00

29.3°C / 32.5°C
Mây cụm Mây cụm
67%
5.97 km/giờ

13:00

30.8°C / 33.3°C
Mây cụm Mây cụm
61%
5.76 km/giờ

16:00

28.7°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
5.35 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
88%
4.09 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.53 km/giờ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

24.3°/31.8°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.1