Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:53 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.7°
Sáng/Tối
29.8/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28°
Sáng/Tối
29.4/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.2°
Sáng/Tối
29.4/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.2°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28.5/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

25.7°/31.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.9 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0