Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:28 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.5°
Sáng/Tối
27.1/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

26.2°/35.8°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.81 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

2.33