Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:29 | 03/12/2023
Thấp/Cao
26.3/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.7/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Thấp/Cao

24.1°/29.5°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.47 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0