Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:53 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Thấp/Cao

25°/29.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.22 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0