Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:39 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

25.7°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.75 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0