Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:02 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.1/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
28.4/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 29.6°
Sáng/Tối
27.8/ 33.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 28.5°
Sáng/Tối
26/ 31.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 29.4°
Sáng/Tối
26/ 34.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Thấp/Cao

27.2°/34.5°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.33 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0