Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:17 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 26.9°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 28.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.3/ 26.5°
Sáng/Tối
23.5/ 28.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

25.6°/31.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.75 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0