Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:30 | 29/05/2024
Nhiều mây 30.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 37.7°.

Thấp/Cao
24.5°/31°
Độ ẩm
81%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.12 km/giờ
Điểm ngưng
26.3 °C
Chỉ số UV
8.56

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
487.33
NH3
0.01
NO
0.08
NO2
1.95
O3
52.93
PM10
18.8
PM25
17.7
SO2
2

Thời tiết Xã Đoàn Kết - Huyện Vân Đồn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đoàn Kết - Huyện Vân Đồn trong 12h tới

Thời tiết Xã Đoàn Kết - Huyện Vân Đồn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đoàn Kết - Huyện Vân Đồn những ngày tới

Lượng mưa Xã Đoàn Kết - Huyện Vân Đồn những ngày tới