Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:11 | 26/07/2024
Nhiều mây 27.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Thấp/Cao
27°/37.8°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.56 km/giờ
Điểm ngưng
27 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
473.98
NH3
0
NO
0
NO2
3.81
O3
25.03
PM10
55.29
PM25
51.93
SO2
4.65

Thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh những ngày tới