Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:12 | 16/07/2024
Nhiều mây 27.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Thấp/Cao
26.7°/30.7°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.99 km/giờ
Điểm ngưng
25.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
247
NH3
0.88
NO
0
NO2
2.34
O3
16.99
PM10
3.64
PM25
3.32
SO2
0.66

Thời tiết Huyện Hải Hà - Quảng Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hải Hà - Quảng Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh những ngày tới