Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:20 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
27.7/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 29.6°
Sáng/Tối
28.8/ 31.6°
Áp suất

997 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30.7°
Áp suất

995 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.6°
Áp suất

996 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 29.1°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 30.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Thấp/Cao

28°/30.1°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.31 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0.9