Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:21 | 24/04/2024
Mây cụm 28°

Mây cụm

Cảm giác như 31.9°.

Thấp/Cao
25.9°/33.1°
Độ ẩm
71%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.32 km/giờ
Điểm ngưng
22.6 °C
Chỉ số UV
3.12

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
707.63
NH3
4.69
NO
0.44
NO2
14.74
O3
15.56
PM10
52.17
PM25
42.81
SO2
9.06

Thời tiết Đông Triều - Quảng Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Triều - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Đông Triều - Quảng Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Đông Triều - Quảng Ninh những ngày tới

Lượng mưa Đông Triều - Quảng Ninh những ngày tới