Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 29/05/2024
Nhiều mây 30.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 37.7°.

Thấp/Cao
24.6°/30.8°
Độ ẩm
80%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.16 km/giờ
Điểm ngưng
26.9 °C
Chỉ số UV
9.33

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
473.98
NH3
0.03
NO
0.05
NO2
1.89
O3
52.93
PM10
16.74
PM25
15.74
SO2
1.85

Thời tiết Xã Đông Xá - Huyện Vân Đồn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Xá - Huyện Vân Đồn trong 12h tới

Thời tiết Xã Đông Xá - Huyện Vân Đồn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đông Xá - Huyện Vân Đồn những ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Xá - Huyện Vân Đồn những ngày tới