Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:03 | 12/04/2024
Nhiều mây 24.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Thấp/Cao
23.5°/26.3°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.15 km/giờ
Điểm ngưng
23.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
287.06
NH3
0.39
NO
0
NO2
0.92
O3
52.93
PM10
12
PM25
5.94
SO2
0.32

Thời tiết Móng Cái - Quảng Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Móng Cái - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Móng Cái - Quảng Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Móng Cái - Quảng Ninh những ngày tới

Lượng mưa Móng Cái - Quảng Ninh những ngày tới