Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:01 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
29/ 29.5°
Sáng/Tối
29.4/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.3°
Sáng/Tối
29.8/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 30.6°
Sáng/Tối
29.1/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30.8°
Sáng/Tối
29.8/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29.4°
Sáng/Tối
29/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 30.4°
Sáng/Tối
29.3/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 30.2°
Sáng/Tối
30.6/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 30.5°
Sáng/Tối
30.1/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 30.9°
Sáng/Tối
30.4/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.1°
Sáng/Tối
29.3/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 30.8°
Sáng/Tối
30.4/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.9°
Sáng/Tối
30.2/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 30.7°
Sáng/Tối
29.1/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 30.6°
Sáng/Tối
30.4/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30.8°
Sáng/Tối
30.5/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30.1°
Sáng/Tối
30.2/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 30.1°
Sáng/Tối
30.5/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 30.1°
Sáng/Tối
31/ 31.6°
Áp suất

999 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 30.9°
Sáng/Tối
30.7/ 30.4°
Áp suất

999 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 30.9°
Sáng/Tối
29.1/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 30.9°
Sáng/Tối
30.9/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 30.7°
Sáng/Tối
30.8/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 30.4°
Sáng/Tối
30.1/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 30.9°
Sáng/Tối
30.3/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.5°
Sáng/Tối
30.4/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.8°
Sáng/Tối
30.5/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Thấp/Cao

28.9°/31.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0