Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:01 | 24/07/2024
Nhiều mây 28.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Thấp/Cao
27.6°/33.8°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.95 km/giờ
Điểm ngưng
26.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
514.03
NH3
1.06
NO
0
NO2
9.43
O3
26.82
PM10
11.51
PM25
8.81
SO2
2.98

Thời tiết Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh những ngày tới