Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:59 | 15/06/2024
Thấp/Cao
28.8/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.3/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.3/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.6/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Thấp/Cao

28.8°/31.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

0