Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:51 | 15/06/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Thấp/Cao

28.1°/31.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0