Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:55 | 15/06/2024
Nhiều mây 28.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 35.2°.

Thấp/Cao
28.5°/31.3°
Độ ẩm
89%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.84 km/giờ
Điểm ngưng
26.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
307.08
NH3
0.63
NO
0
NO2
2.79
O3
48.64
PM10
18.18
PM25
12.93
SO2
1.65

Thời tiết Xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn trong 12h tới

Thời tiết Xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn những ngày tới

Lượng mưa Xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn những ngày tới