Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:46 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 31.1°
Áp suất

999 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 31.4°
Áp suất

997 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 29.7°
Sáng/Tối
28.4/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Thấp/Cao

27.8°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.43 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

2.79