Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:17 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Mây rải rác
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 25.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Thấp/Cao

24.1°/28.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0