Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:39 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1026 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1027 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Nhiều mây
Huyện Vân Đồn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0