Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:42 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.9/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 30°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 29.6°
Sáng/Tối
30.2/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 30.4°
Sáng/Tối
29.8/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 30.7°
Sáng/Tối
30.9/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 30.8°
Sáng/Tối
30.9/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30.1°
Sáng/Tối
30.6/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 30.6°
Sáng/Tối
30.4/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.3°
Sáng/Tối
30.4/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.7/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.7°
Sáng/Tối
29.9/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.9°
Sáng/Tối
29.9/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.6/ 30.1°
Sáng/Tối
29.2/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 31.2°
Sáng/Tối
30.5/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 31.2°
Sáng/Tối
30.1/ 31.8°
Áp suất

997 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 31.7°
Sáng/Tối
30.4/ 31.7°
Áp suất

997 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 30.4°
Sáng/Tối
30.2/ 31.6°
Áp suất

997 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 31.2°
Sáng/Tối
30.2/ 32.5°
Áp suất

997 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 31.4°
Sáng/Tối
30.8/ 32.7°
Áp suất

997 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 30.1°
Sáng/Tối
30.5/ 31.4°
Áp suất

997 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 30.7°
Sáng/Tối
29.8/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29.1/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28.2/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.5/ 29.9°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 29.1°
Sáng/Tối
29.9/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Thấp/Cao

27°/30.4°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0