Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:48 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:09
Nhiều mây

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.87 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.78 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.25 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.37 km/giờ

07:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.17 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.89 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.38 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.71 km/giờ

19:00

20°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.6 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.21 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Nhiều mây

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.95 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.65 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.22 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.53 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.14 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.34 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.46 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.8 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Nhiều mây

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.64 km/giờ

04:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.74 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.91 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.43 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.24 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.87 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.82 km/giờ
Huyện Vân Đồn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:09
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.85 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0