Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:17 | 04/12/2023
Thấp/Cao
20.9/ 20.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.3/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.5/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.1/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.9/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.7/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.7/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:08
Thấp/Cao

20.8°/23.7°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.66