Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:39 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 28.6°
Sáng/Tối
29.1/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 29.1°
Sáng/Tối
27.2/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 29.5°
Sáng/Tối
27.6/ 31.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 30°
Sáng/Tối
28.7/ 31.7°
Áp suất

999 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30.4°
Áp suất

999 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 30°
Sáng/Tối
29.1/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.9/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Thấp/Cao

27.1°/32.1°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.57 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

6.13