Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:29 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.71 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0