Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:10 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
16.4/ 16.7°
Sáng/Tối
15.6/ 16.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 18.8°
Sáng/Tối
16.3/ 17.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 17.3°
Sáng/Tối
17.5/ 17.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.6/ 20.3°
Sáng/Tối
17.7/ 20.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.9/ 19.5°
Sáng/Tối
20.6/ 21.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.3/ 15.8°
Sáng/Tối
17.1/ 16.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.4/ 13.6°
Sáng/Tối
13.3/ 13.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15.6°
Sáng/Tối
13.1/ 15.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 21.3°
Sáng/Tối
17.3/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.4°
Sáng/Tối
22.9/ 21.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 21.4°
Sáng/Tối
22.6/ 22.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 22.9°
Sáng/Tối
20.3/ 21.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 23.2°
Sáng/Tối
22.3/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
23.9/ 20.5°
Sáng/Tối
22/ 21.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17.3°
Sáng/Tối
19.3/ 17.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:52
Thấp/Cao

15.9°/18.9°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.61 km/giờ

Điểm ngưng

13.9 °C

Chỉ số UV

0