Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:41 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Vân Đồn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:36
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.86 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0