Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:16 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Huyện Vân Đồn
Đã cập nhật 26 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Thấp/Cao

27°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.97 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.9