Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:08 | 26/05/2024
Nhiều mây 33°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.9°.

Thấp/Cao
26.8°/35.2°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
7.96 km
Gió
2.35 km/giờ
Điểm ngưng
29.9 °C
Chỉ số UV
6.85

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
500.68
NH3
2.15
NO
0.2
NO2
3.13
O3
68.67
PM10
15.1
PM25
13.05
SO2
4.11

Thời tiết Phường Yên Thanh - Uông Bí theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Yên Thanh - Uông Bí trong 12h tới

Thời tiết Phường Yên Thanh - Uông Bí những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Yên Thanh - Uông Bí những ngày tới

Lượng mưa Phường Yên Thanh - Uông Bí những ngày tới