Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:49 | 15/06/2024
Thấp/Cao
28.9/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.5/ 34.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.4/ 35.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.4/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 31.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Thấp/Cao

27.9°/35°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

29.6 °C

Chỉ số UV

0