Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:37 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 30.3°
Sáng/Tối
27.4/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 32.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29.5°
Sáng/Tối
28.3/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.9°
Sáng/Tối
29.4/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 33.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Thấp/Cao

27°/35.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

29.9 °C

Chỉ số UV

0