Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:51 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.2°
Sáng/Tối
30/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.3°
Sáng/Tối
29.2/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29°
Sáng/Tối
29.2/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.5°
Sáng/Tối
29.9/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.8°
Sáng/Tối
29.9/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.3°
Sáng/Tối
29.4/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.5°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 30°
Sáng/Tối
29.3/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.5°
Sáng/Tối
30.2/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.5°
Sáng/Tối
30.2/ 31.8°
Áp suất

998 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.6°
Sáng/Tối
30/ 30.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 31.9°
Áp suất

997 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 31°
Sáng/Tối
30.2/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 31.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.8°
Sáng/Tối
29.9/ 31.7°
Áp suất

998 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 31.8°
Áp suất

996 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 30.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.3°
Sáng/Tối
29.3/ 30.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.1°
Sáng/Tối
29.4/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.3°
Sáng/Tối
30.3/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.6/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 30.2°
Sáng/Tối
29.7/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30.4°
Sáng/Tối
31/ 31.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 33.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Thấp/Cao

27°/34.2°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.79 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

2.71