Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:43 | 15/06/2024
Mưa nhẹ 32.4°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39.8°.

Thấp/Cao
27.4°/35.8°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.64 km/giờ
Điểm ngưng
30 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
467.3
NH3
2.34
NO
0
NO2
5.74
O3
23.25
PM10
37.06
PM25
29.64
SO2
3.99

Thời tiết Phường Vàng Danh - Uông Bí theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Vàng Danh - Uông Bí trong 12h tới

Thời tiết Phường Vàng Danh - Uông Bí những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Vàng Danh - Uông Bí những ngày tới

Lượng mưa Phường Vàng Danh - Uông Bí những ngày tới