Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:02 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 29.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 32.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 29.2°
Sáng/Tối
28.2/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 32.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Thấp/Cao

27.4°/36.9°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

30.7 °C

Chỉ số UV

0