Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:41 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 30.2°
Sáng/Tối
27.6/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 29.1°
Sáng/Tối
28.7/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.2°
Sáng/Tối
29.5/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 32.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Thấp/Cao

27.2°/35.2°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

30.7 °C

Chỉ số UV

0